Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

De Kei - Remedial Teaching

Kinderen krijgen op school veel kennis en vaardigheden aangereikt. Het opnemen en het  zich eigen maken van al deze informatie verloopt gewoonlijk volgens een gangbaar leerproces.
Helaas verloopt dit proces bij een aantal kinderen niet allemaal even soepel en als gevolg daarvan kan er een leerprobleem ontstaan.
Een helpende hand in de vorm van Remedial Teaching kan heel welkom zijn en een goede ondersteuning bieden aan het leerproces van het kind.

De Kei biedt hulp aan kinderen bij leerproblemen op het gebied van de taalontwikkeling, bij lezen, spelling en taal, bij rekenproblemen en bij het schrijven en motorische problemen.
De Kei biedt doeltreffende begeleiding aan kinderen met dyslexie, faalangst, bij auditieve en visuele verwerkingsproblemen en de executieve functies.
De Kei begeleidt anderstalige kinderen bij het verwerven van de Nederlandse taal.

De Kei gaat uit van het positieve: wat kan een kind al wel!
Zij motiveert en stimuleert het kind tot het overwinnen van hindernissen en moeilijkheden op de weg naar nieuwe leersuccessen.

Lees meer over De Kei

De KEI:

Samen op weg om leer- en
ontwikkelingsproblemen te overwinnen!

De Kei - Remedial Teaching
Boekerslootlaan 20, 2201 BT Noordwijk, Nederland

Een kei

  • Kan veel gewicht dragen en steun geven.
  • Is een stabiel en solide object.
  • Is een balanceervoorwerp: wie op een kei staat, moet zichzelf goed in evenwicht houden om er niet af te vallen.
  • Vormt met meer keien een obstakel. Er bovenop klimmen is een moeizame klus. Maar wie dit doel bereikt, voelt zichzelf ‘een kei!’
Direct vrijblijvend contact