Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

Werkwijze

IMG_2019 een aantal rekenmaterialenBij ‘De Kei’ wordt begeleiding en ondersteuning geboden aan kinderen met een leerprobleem of een leerstoornis, onder andere op het gebied van:

 • de vroeg- en voorschoolse ontwikkeling;
 • lezen: van beginnend – en aanvankelijk lezen tot gevorderd lezen en dyslexie;
 • taal: van beginnende taalontwikkeling tot en met de voortgezette taal;
 • spelling;
 • rekenen en dyscalculie;
 • schrijven: voorbereidend -, aanvankelijk en voortgezet schrijven;
 • problemen met het werkgeheugen;
 • faalangst, waaronder het selectief mutisme;
 • het verwerven van de Nederlandse taal bij anderstalige kinderen en volwassenen.

Als een kind voor Remedial Teaching is aangemeld, vindt eerst een kennismaking- en intakegesprek met de ouders/ verzorgers en Petra plaats. In dit gesprek wordt het leerprobleem besproken. Eerder aangeboden hulp en eventuele onderzoeken worden in kaart gebracht. Het is prettig als hierbij beschikbare informatie van Cito-toetsen en andere toets-/ onderzoeksinformatie in het gesprek betrokken kunnen worden. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en is kosteloos.
Indien de ouders/ verzorgers hun goedkeuring geven, zal Petra tevens in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind, om een zo breed mogelijk beeld van het leerprobleem en de hulpvraag te krijgen.

De Remedial Teaching start met een specifiek onderzoek, om zoveel mogelijk gegevens over het leerprobleem van uw kind te krijgen. Met alle informatie wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij de aanpak zoveel mogelijk op uw kind gericht is en waarbij vooral het uitgangspunt is wat uw kind al wél kan en dus niét wat het nog niet beheerst.
Er wordt rekening gehouden met:

 • afwisseling bij de activiteiten. Weer plezier in het leren krijgen is belangrijk;
 • het kunnen toepassen van het aangeleerde in de praktijk;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Regelmatig overleg met ouders en de leerkracht van het kind.

De begeleiding vindt met name plaats onder schooltijd, gewoon thuis bij Petra.
Onder schooltijd, omdat juist een kind met leerproblemen het al moeilijk genoeg heeft. Extra begeleiding ná schooltijd is dan ook weer een extra belasting. Spel en samenspelen met andere kinderen is en blijft belangrijk voor een kind!
Als de school het op prijs stelt dat de Remedial Teaching op school plaatsvindt, is dit een optie.
Er wordt gewerkt in blokken van zes tot acht weken. Deze tijd wordt afgesloten met een eindonderzoek, om te meten hoe de vorderingen van uw kind zijn. Daarna wordt met de ouders overlegd of de Remedial Teaching vervolgd gaat worden en hoe dit ingevuld wordt.
Petra stelt het op prijs als een ouder bij de Remedial Teachingsessie aanwezig is.
Er wordt nl. van uw kind verwacht dat het thuis ook opdrachten maakt. Door uw aanwezigheid wordt de aanpak van de werkwijze meteen duidelijk, dan kunt u uw kind thuis op de juiste manier helpen en er kan tijdens de Remedial Teaching direct feedback plaatsvinden.