Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

Werkwijze

 

√ Het kennismaking- en intakegesprek:
Eerst vindt er een kennismaking- en intakegesprek met Petra plaats. In dit gesprek worden het leerprobleem en de hulpvraag besproken.  Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en is gratis.

 Het diagnostisch onderzoek:
Er wordt een diagnose onderzoek afgenomen om inzicht te krijgen in de aard van het leerprobleem:
– waar komen de problemen vandaan?
– hoe groot zijn de leerproblemen/ is de ontstane leerachterstand?
– hoe ervaart het kind de problemen?
– wat kan het kind allemaal al wél!

Om het leerprobleem totaal in beeld te krijgen, kan er ook een gesprek met de leerkracht van uw kind plaatsvinden.

√ Het handelingsplan:
Aan de hand van alle informatie wordt een handelingsplan voor de begeleiding van het kind opgesteld. Het uitgangspunt hiervan is wat het kind al wél kan!

√ De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte van De KEI. Wanneer er ruimte is, kan de begeleiding op locatie plaatsvinden – op school, maar ook bij de BSO. De dag en tijd worden in overleg afgesproken.
Er wordt gewerkt in blokken van zes tot acht weken. Met het kind wordt een leerdoel gesteld waaraan gewerkt gaat worden. Als het kind dit doel heeft behaald, dan heeft het een ‘keitje’ verdiend! Dit keitje wordt in een buideltje bewaard tot alle doelen bereikt zijn.

Een periode wordt afgesloten met een controle-onderzoek, om te meten welke vorderingen het kind heeft gemaakt. Die vorderingen worden in een overleg besproken. Tevens wordt dan bekeken of de begeleiding nog voortgezet moet worden, of dat de begeleiding afgesloten kan worden.

Het wordt op prijs gesteld als een ouder bij een Remedial Teaching sessie aanwezig is. Er wordt van uw kind verwacht dat het thuis ook opdrachten maakt. Door uw aanwezigheid wordt direct duidelijk, hoe u uw kind thuis op de juiste manier kan helpen.  Tijdens de sessies kunnen vragen meteen beantwoord worden.