Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

Tarieven

Intakegesprek gratis
Onderzoek, bestaande uit € 75,00
 • onderzoekssessies (maximaal 2 per vakgebied)
 • intakegesprek met de leerkracht van uw kind (20 min.)
 • verwerking van de gegevens
verslaglegging van de onderzoeken € 75,00
Indien gewenst
Het opstellen van een handelingsplan € 75,00
Remedial Teachingsessies
 • voor 30 minuten: € 35,00
 • voor 45 minuten: € 42,50
 • voor 60 minuten: € 50,00
Remedial Teaching entraining met computerprogramma's
 • 60 minuten, 1 keer per week € 50,00
Remedial Teachingsessies op locatie
 •  voor 30 minuten: € 40,00
 • voor 45 minuten: € 47,50
 • voor 60 minuten: € 55,00
Gesprekken € 35,00
Wanneer deze buiten Noordwijk plaatsvindenwordt reiskostenvergoeding berekend van € 0,19 per kilometer

De tarieven worden berekend voor:

 • het werkmateriaal (met uitzondering van  computerprogramma’s);
 • de voorbereiding en verwerking;
 • regelmatige terugkoppeling naar  u en de leerkracht;
 • een afsluitend gesprek met u en uw kind wanneer de begeleiding is afgerond.

Voor een tweede kind uit één gezin wordt een aangepast tarief berekend.

Het uurtarief is opgesteld conform de richtlijnen van de LBRT. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. De afgesproken lestijden zijn bindend en worden voor uw kind voor de afgesproken behandelingsperiode gereserveerd. Het afmelden voor een les dient tijdig te gebeuren. Indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren gebeurt, kan er naar een vervangende lestijd gezocht worden. Bij niet tijdig afmelden wordt de les alsnog in rekening gebracht.
Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur over de genoten lessen. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.