Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

Jungle Memory

IMG_2007 Jungle Memory“Ze leest! Een boek van 216 blz. is opeens in drie dagen uit!”
Moeder van een meisje van 12 jaar met problemen bij het (begrijpend) lezen.

“Mijn zoon denkt nu beter na bij het plannen van zijn werk, zonder dat hij hiervoor aangespoord moet worden.”
Ouder van een 15-jarige zoon in het VWO.

“Mijn dochter heeft nu meer overzicht, ruimt haar spullen op en pakt haar schooltas ’s avonds van tevoren in. Dit soort zaken gaven vóór de Jungle Memory training best wel strijd. Ook de concentratie is verbeterd!”
Moeder van een meisje van 12 jaar met werkhoudingsproblemen.

Het werkgeheugen: wat is dat?
Bij het maken van opdrachten moet je regelmatig even nadenken. Je moet dan ook informatie uit de opdracht onthouden om daarna weer verder te kunnen werken. Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je deze informatie onthoudt. Het werkt als een soort van Post-it blaadje – een kladblaadje, maar dan in je hoofd.
Je kunt even ‘wat opschrijven en onthouden’ terwijl je nadenkt.

Het werkgeheugen zorgt er voor dat je door kunt blijven werken en tóch kunt onthouden wat je moest onthouden.

Het werkgeheugen: waar heb je het voor nodig?
Het werkgeheugen gebruik je bij heel veel dingen. Hieronder een aantal opsommingen:
ü  Lezen, begrijpen en onthouden wat je zojuist gelezen hebt;
Instructies onthouden en onthouden wat je daarna ook alweer moet doen;
ü  Het organiseren van het dagelijks leven, zoals wat je mee naar school moet nemen, wat je mee naar sport of muziekles moet nemen;
ü  Je niet laten afleiden door gefriemel naast je;
ü  Een som maken: je moet de cijfers van de som onthouden, weten of je plus of min moet doen en de som ook nog uitrekenen. En als je over de tientallen gaat moet je ook nog onthouden hoeveel je er nog bij op moet tellen;
ü  Makkelijk aan een taak beginnen omdat je weet wat je moet doen.

Jungle Memory,  een werkgeheugentraining:
Jungle Memory is een programma dat het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid traint. Het is een  online-programma. De oefeningen zijn gebaseerd op materiaal dat vanuit school bekend is: letters en rekensommen. Jungle Memory maakt gebruik van dubbeltaken: je moet bijvoorbeeld uitkomsten van voorgaande sommen vasthouden in je hoofd, terwijl je ondertussen een nieuwe som moet uitrekenen. Dubbeltaken bieden meer uitdaging aan het werkgeheugen dan gebruikelijke werkgeheugenoefeningen.
Er zijn drie oefeningen, met elk tien opgaven. Het programma past zich aan de leeftijd en de prestaties aan, zodat je steeds wordt uitgedaagd je grenzen te verleggen. Doe je het goed, dan verdien je bananen en aapjes en zo kom je in een hoger level.
Per trainingsdag ben je er ongeveer 15-20 minuten mee bezig. Wekelijks vindt er een begeleidingssessie plaats en daarnaast wordt er vier dagen thuis getraind.

Oefening 1 – Drijfzand:
Er wordt een letter getoond, bv de letter ’D’. Deze letter staat ook in een raster met drijfzandmeerdere letters. Dan wordt het raster leeg gemaakt en moet er binnen een bepaalde tijd op de vakjes geklikt worden waar de letters ‘D’ stonden. De moeilijkheidsgraad loopt op naar letterparen en woorddelen en een kortere werktijd. Alleen bij deze oefening  speelt de tijd een belangrijke rol.
Deze oefening traint o.a. het verbale werkgeheugen, de woord(-deel) herkenning (letter-, woord- en patroonherkenning); de verwerkingssnelheid; de selectieve aandacht (minder snel afgeleid zijn); omgaan met tijdsdruk.

Oefening 2 – Codekraker:
Op een steen verschijnt een letter én een rood blokje in één van de vier hoeken van codekrakerde steen, bv. rechtsboven. Het kind moet onthouden hoe de letter staat afgebeeld én ook in welke hoek van de steen het rode blokje staat. Vervolgens verschijnen er twee stenen met daarop letters. Het kind klikt dan op de letter die hetzelfde staat afgebeeld als zo-even was te zien. Dit wordt weer herhaald: een steen met daarop een letter en een rood blokje- nu rechtsonder; weer klikt het kind op de letter die het herkent. Dán verschijnt er een steen met vier rode blokjes. Het is de bedoeling dat het kind aanklikt waar het eerste blokje stond (hier dus rechtsboven) en vervolgens waar het tweede blokje stond (nu dus rechtsonder). De moeilijkheidsgraad wordt verhoogd door meer letters en meer blokjes te moeten onthouden.
Deze oefening traint het visueel-ruimtelijk werkgeheugen (o.a. letterherkenning, letterpositie-herkenning, visuele verwerkingssnelheid); fonologisch werkgeheugen; selectieve aandacht (minder snel afgeleid zijn); flexibiliteit van de aandacht.

Oefening 3 – Oversteek:
Er verschijnt een som. Het kind geeft antwoord op de som probeert deze te oversteekonthouden. Dan komt er een nieuwe som. Ook nu wordt de som beantwoord en het antwoord onthouden. Daarna moeten de antwoorden in de juiste volgorde getypt worden. Hoe verder je komt, hoe meer sommen onthouden moeten worden en hoe moeilijker het wordt.
Deze oefening traint het werkgeheugen (o.a. cijferherkenning, visuele verwerkingssnelheid, visueel -ruimtelijk werkgeheugen); de reken-redeneervaardigheden; de flexibiliteit van de aandacht.

Jungle Memory, een werkgeheugentraining, wordt veelal als aanvulling of ondersteuning bij een begeleiding ingezet.
Voorafgaande aan de training vindt een intakegesprek met ouder en kind plaats. Ook wordt aan de leerkracht van het kind gevraagd om vóór en ná de training een vragenlijst in te vullen. Via deze vragenlijsten wordt goed duidelijk hoe en waar er vooruitgang bij het kind is gemaakt.
Een training met Jungle Memory duurt acht weken. De begeleidingssessies zijn zowel thuis als op school te volgen. Belangrijk is dat bij de training thuis een ouder in de rol van ‘Guardian’ het kind begeleidt en zo de training kan volgen. Na elke trainingssessie zijn de resultaten te bekijken in diverse grafieken.

Jungle Memory is ontwikkeld door Ross en Tracy Alloway uit Engeland en wordt in Nederland vertegenwoordigd door de specialisten Werkgeheugen Berrie Gerrits en Mariëlle Gerrits-Entken (www.lerendbrein.nl).

Balans, nr. 4 – 2014.