Praktijk voor Remedial Teaching
Petra Wassenaar- Brouwer
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
06 - 20 23 40 96 / 071 - 36 101 63
info@rt-dekei.nl
www.rt-dekei.nl

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt verleend aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces – veelal taal of rekenen. Op veel scholen wordt RT aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald, alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld. (www.lbrt.nl)

Remedial Teacher
Een professioneel Remedial Teacher (RT-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De Remedial Teacher is een bevoegd leerkracht (PO of VO) en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (Special Educational Needs).
Het beroep van Remedial Teacher is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich remedial teacher noemen en als zodanig aan de slag gaan. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen. Zij heeft een eigen beroepsprofiel en een gedragscode opgesteld (www.lbrt.nl).

De KEI biedt Remedial Teaching aan kinderen die dreigen vast te lopen op school. Een probleem tussen het kennisniveau van het kind en de leerstof op school kan door Remedial Teaching verkleind of overbrugd worden door het kind gerichte begeleiding te bieden. Ook hun zelfvertrouwen en weerbaarheid kunnen op deze manier weer groeien. Op maat gemaakte technieken en werkwijzen worden op de ontwikkeling en het niveau van het kind aangepast. De kinderen worden uitgedaagd om zélf tot oplossingen bij vraagstukken te komen: ‘Wat is precies de vraag; hoe pak ik deze opdracht aan; welke stappen maak ik hierbij; hoe controleer ik het’.
Om daarna te ervaren: “Ik kan het wel!”